Honlama taşının kontrollü bir biçimde silindir yüzeyine bastırılmasıyla yüzeyin geometrik yapısı istenilen toleranslara getirilirken, yüzey pürüzlülüğünün de istenilen düzeye getirilmesini hedefleyen bir taşlama uygulamasıdır.

Özellikle içten yanmalı motor silindirleri, dişliler ve hidrolik silindirleri üretiminin finiş işlemlerinde ve motor rektifiye sektöründe yoğun biçimde yer alır.

Uygulama ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olarak honlama taşları en sık biçimde Alüminyum Oksit, Silisyum Karbür ve Elmas aşındırıcılar kullanılarak üretilir.