Çok taneli bileme elmasları bir tutucu ve bileme işlevini yerine getiren elmaslı kısımdan oluşur. Tutucu tipi tezgaha, bileme elmasının tane büyüklüğü ve elmas miktarı ise taşlama taşının özellikleri ve boyutlarına göre uygun olarak seçilmelidir. Uygulamaya göre pek çok farklı tipte üretilebilen çok taneli bileme elmasları, bileme esnasında doğan yükün pek çok elmas tanesine eşit dağılması nedeniyle daha yüksek bileme pasoları ve bileme hızına olanak tanırken, ortaya çıkan ısıyı da elmas taneciklerine bölerek daha serin bileme yapılmasına olanak tanır.

Yine de bu bileme elmasları tipi çok düşük toleranslara sahip yüksek hassasiyetteki bileme uygulamaları için önerilmezler.