Profil Rölesi olarak da bilinen bu ürünler, üretilen iş parçasıyla aynı forma sahiptir. Bu ürün tipi özellikle seri olarak üretilen karmaşık profile sahip parçaların taşlama uygulamalarında kullanılır.

Tekrarlanabilir yüksek hassasiyetli profil verme ve bileme özelliğiyle red alan parça sayısını minimize eden profil röleleri, taşlama taşına karmaşık profilleri diğer tüm metodlardan daha hızlı, hassas ve en yüksek tekrarlanabilirlikle uygular.

Profil rölelerinde tezgahın rijitliği ve bileme ünitesi, rölede ve tutucusundaki salgı, bileme sırasında uygun soğutma sıvısının kullanımı, taşlama taşı spesifikasyonu, bileme parametreleri, kullanılan elmas tip ve yoğunluğu, profil rölesinin üretim metodu ile ölçüsel ve form töleransları gibi unsurlar, profil rölesinin ömrü üzerinde olduğu kadar, üretilen parça kalitesiyle de doğrudan ilgilidir.