Regülasyon taşları başarılı bir puntasız taşlama işleminin en önemli bileşenlerinden birisidir. Bu taşların amacı parçadan paso kaldırmak değil, parçayı tutmak/yavaşlatmaktır. Bu sebepten dolayı regülasyon ya da diğer tabiriyle sürücü taşları kauçuktan imal edilirler ve parçadan paso kaldırmamaları hedeflenir.

Öte yandan bu uygulamada sık sık bakalit bağlayıcılı taşlama taşlarının da regülasyon taşı olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu ürünlerin negatif yanı parçayı tutma/yavaşlatma görevini kısmen yerine getirmeye çalışırken bir yandan da parçadan paso kaldırmalarıdır. Bu durum iş parçasında ovallik, silindiriklik gibi geometrik sorunlara yol açarken, bakalit bağlayıcılı taşlar, kauçuk bağlayıcılı regülasyon taşlarından yaklaşık dört kat daha düşük ömürlüdürler.